Zakład

Usługowo-Produkcyjny

SIT-STAL

Henryk Sitek

10-175 Olsztyn ul. Bałtycka 61

tel./fax: (089) 523 81 10

Regon: 510 53 27 36

NIP: 739 010 45 14

Konto:

Polski Bank PeKO S.A.

47 1240 1590 1111 0000 1465 0769

Masz pytanie? Napisz do nas:

4 + 7 =

● ● ● AKF Design